หน้าแรก / ความรู้สุขภาพ

คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และวัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ชนิด EV71

ตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่าน คงกำลังหนักใจเกี่ยวกับการเลือกฉีดวัคซีนให้ลูกน้อย ในช่วงอายุ 6 เดือน - 5 ปี เนื่องจากว่าช่วงนี้มีวัคซีนเข้าใหม่พร้อมกันถึง 2 ชนิด คือ

1.วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากชนิด EV71

2.วัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ของ Pfizer ฝาสีม่วง-แดง

ซึ่งทั้ง 2 โรคนี้ก็น่ากลัวและเสี่ยงต่ออาการรุนแรงทั้ง 2 ชนิด เชื้อ Enterovirus 71 เสี่ยงภาวะแทรกซ้อนรุนแรงต่อระบบประสาทและสมอง ส่วน COVID-19 เสี่ยงภาวะแทรกซ้อนรุนแรงต่อระบบหายใจและปอด รวมทั้งอาการ MIS-C ที่กลับมารุนแรงอีกครั้งหลังอาการดีขึ้นแล้ว
 

หากเลือกไม่ได้ ต้องการจะรับวัคซีนทั้ง 2 ชนิดเราจะเลือกฉีดอย่างไรดี วันนี้เรามีคำแนะนำประกอบการตัดสินใจค่ะ

เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ทั้ง 2 ชนิด จึงยังไม่มีคำแนะนำของการฉีดวัคซีนทั้ง 2 ชนิดพร้อมกันอย่างชัดเจน แต่โดยหลักการทั่วไปของการฉีดวัคซีน วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากชนิด EV71 เป็นวัคซีนเชื้อตาย ส่วนวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของ Pfizer ฝาสีม่วงแดงเป็นชนิด mRNA ทั้งคู่ไม่ใช่วัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิต จึงไม่มีข้อห้ามของการฉีดพร้อมกัน หรือต้องเว้นระยะเวลาระหว่างกัน สามารถเริ่มรับวัคซีนทั้ง 2 ชนิดในระยะเวลาใกล้เคียงกันหรือวันเดียวกันได้
 
ขณะนี้ยังไม่มีการศึกษาว่าหากฉีดวัคซีนโรคมือเท้าปากชนิด EV71 กับวัคซีนชนิดอื่นในวันเดียวกัน จะมีปฏิกิริยาต่อกัน จนทำให้ประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยของวัคซีนลดลง เพียงแต่เมื่อเริ่มแล้วให้ฉีดเข็มต่อไปตามกำหนดจนครบดังนี้

1.วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากชนิด EV71 เริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือน ฉีด 2 ครั้งห่างกัน 1 เดือน

2. วัคซีนโควิด-19 ของ Pfizer สำหรับเด็กเล็ก เริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือน ฉีด 3 ครั้ง ครั้งที่สองห่างจากครั้งแรก 3-8 สัปดาห์ และครั้งที่สามห่างจากครั้งที่สองอย่างน้อย 8 สัปดาห์

โทรหาเราได้ที่

033-050-600

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด

88/122-123 หมู่ 13 ถนนฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ตำบลบางตีนเป็ด

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 033-050-600 แฟกซ์ : 033-050-690