คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง

 หน้าหลัก
/ คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

Telemedicine - คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

Telemedicine

คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ - คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

คลินิกผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง - คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

คลินิกผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง

คลินิกตา - คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

คลินิกตา

คลินิกกายภาพ - คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

คลินิกกายภาพ

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน - คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป - คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

คลินิกตา หู คอ จมูก - คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

คลินิกตา หู คอ จมูก

คลินิกทันตกรรม - คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

คลินิกทันตกรรม

คลินิกกระดูกและข้อ - คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

คลินิกกระดูกและข้อ

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม - คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม

คลินิกกุมารเวชกรรม - คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

คลินิกกุมารเวชกรรม

คลินิกศัลยกรรม - คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

คลินิกศัลยกรรม

คลินิกอายุรกรรม - คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

คลินิกอายุรกรรม

โทรหาเราได้ที่

033-050-600

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด

88/122-123 หมู่ 13 ถนนฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ตำบลบางตีนเป็ด

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 033-050-600 แฟกซ์ : 033-050-690