คลินิกกายภาพ

คลินิกกายภาพ โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค ประเมิน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยวิธีการใช้ยา การทำหัตถการ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย การออกกำลังกายจำเพาะ การให้คำแนะนำทางการแพทย์ การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือหรือทดแทนหรือวิธีการอื่นๆ อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเป็นซ้ำหรือภาวะแทรกซ้อนให้กับบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ในวัยเด็กจนถึงผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีความพิการหรือสมรรถภาพเสื่อมถอย ทั้งทางร่างกาย ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ ทางการสื่อความหมายและทางจิตใจ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน อันได้แก่ นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด ร่วมกันให้การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพที่เหลืออยู่ของผู้ป่วยให้สามารถดำรงชีวิตในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมได้ปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความมุ่งมั่น ให้บริการด้วยความ ปลอดภัย ได้มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานระดับสากล

คลินิกกายภาพ โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา ให้บริการรักษาและฟื้นฟูด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั้งผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก ดังนี้

- ผู้ป่วยและผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหว ทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือเป็นในภายหลัง เช่น แขน-ขาขาด (Limb amputee), อัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disorder), อัมพาตจากภาวะไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ (Spinal cord injury), ความผิดปรกติทางการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมภายหลังสมองได้รับบาดเจ็บ (Traumatic brain injury), เด็กสมองพิการ (Cerebral palsy), เด็กที่ไม่มีแขนขาแต่กำเนิด (Congenital limb deficiency), เด็กพัฒนาการช้า (Delayed development)

- ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อ (Muscle spasm) มีอาการเจ็บปวดทั้งชนิดเรื้อรังและไม่เรื้อรัง (Pain syndrome)

- ผู้ป่วยที่มีโรคหรือความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ รวมถึงผู้ป่วยหลังการผ่าตัดทางออร์โธปิดิคส์ (กระดูกและข้อ)

- ผู้ป่วยที่ถูกส่งมาตรวจสภาพเส้นประสาท ระบบประสาทและกล้ามเนื้อด้วยวิธีการทางไฟฟ้าวินิจฉัย (ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นในตรวจ)

- ผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardiac rehabilitation) ประเภทต่างๆ (เช่น โรคหัวใจขาดเลือด ลิ้นหัวใจรั่ว ฯลฯ) ทั้งก่อนและหลังการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดหรือสวนหัวใจ

- ผู้ป่วยโรคทางปอด (Pulmonary rehabilitation) เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น

- ผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา นักกีฬาที่บาดเจ็บจากการซ้อมหรือแข่งขันที่ต้องการคำแนะนำในการเพิ่มสมรรถภาพในการเล่นกีฬา

- ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้ เป็นต้น

โดยมีเทคนิคการตรวจประเมิน ฟื้นฟู รักษาที่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

เครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย

>>>โปรแกรมกายภาพสำหรับคุณแม่หลังคลอดกดที่นี่<<<

      ด้วยเครื่อง Ultrasound เพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด นวดกระตุ้นการผลิตน้ำนม และประคบร้อนเปิดท่อน้ำนมสำหรับคุณแม่หลังคลอด สามารถทำได้ตั้งแต่่หลังคลอดได้ 1 วัน

>>>โปรแกรมกายภาพบำบัดกดที่นี่<<<

        สำหรับผู้ที่ปวดหัว ปวดไหล่ หลัง แขน เรื้อรังเป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือน การกายภาพเป็นอีก 1 วิธิเพื่อช่วยรักษาอาการปวดต่างๆ ที่เกิดจากการนั่งยืนเดิน หรือวางอิริยาบถที่ผิดท่าเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดเป็นอาการปวดเรื้อรัง แต่ส่วนใหญ่มักมองข้ามวิธีที่ปลอดภัยแต่รักษาได้ผล ตับ ไต ไม่ถูกทำลายจากการรับประทานยามากเกินความจำเป็น และเป็นระยะเวลานาน ขอแนะนำการกายภาพบำบัด เพื่อรักษาให้ถูกจุด และเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองให้หายจากอาการเจ็บปวดต่างๆ

รายการตรวจดังนี้

โปรแกรมกายภาพบำบัดสำหรับลดอาการปวดข้อและบ่า

โปรแกรม A เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดในระยะอักเสบ หรือมีส่วนปวดตำแหน่งเดียว หรือบริเวณแคบ

โปรแกรม B เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดในระยะอักเสบเรื้อรัง หรือมีส่วนปวดหลายตำแหน่ง หรือบริเวณค่อนข้างกว้าง

โปรแกรม C เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดในระยะอักเสบเรื้อรัง หรือมีส่วนปวดหลายตำแหน่ง หรือบริเวณกว้าง

 

 

 

 

โทรหาเราได้ที่

033-050-600

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด

88/122-123 หมู่ 13 ถนนฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ตำบลบางตีนเป็ด

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 033-050-600 แฟกซ์ : 033-050-690