หน้าแรก / แพ็คเกจโปรโมชั่น

ข้าราชการผ่าตัดไม่ต้องรอคิว

 

รายการโรค/หัตถการ ที่ให้บริการ       จำนวนวันนอน (วัน)
การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง (Open Cholecystectomy)           4
การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy)   3
การผ่าสำรวจท่อน้ำดี (Explore CBD for relief obstruction) 3
การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว (Unllateral Repair of Hemia) 2
การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง (Bilateral Repair of Hernia) 3
การผ่าตัดริดสีดวงทวาร (Hemorrhoidectomy) 2
การผ่าระบายหนองบริเวณทวารหนัก (Drainage of perianal abscess) 2
การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร (Anal Fistulotomy/Fistulectomy 2
การตัดหูรูดทวารหนัก (Anal sphincterotomy) 2
การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขา (Ligation and stripping of Varicose veins of leg) 2
การผ่าตัดปิดทวารเทียมที่ผนังหน้าท้อง (Colostomy Closure) 2
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total knee Replacement) 5
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก (Total Hip Replacement) 5
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกบางส่วน (Partial Hip Replacement) 5
การผ่าตัดแก้ไขข้อสะโพกเทียม (Revision of Hip Replacement) 7
การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด (Open Surgery for Myoma Uteri) 4
การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด (Open Surgery for Ovarian Cyst) 4
การผ่าตัดนิ่วออกทางเนื้อไต (Nephrolithotomy) 5
การผ่าตัดนิ่วออกจากท่อไต (Ureterolithotomy) 3
การผ่าตัดนิ่วออกจากกระเพาะปัสสาวะ (Cystolitholapaxy) 3
การนำนิ่วท่อไต/กรวยไตออกผ่านทางท่อปัสสาวะด้วยกล้อง  (Transurethral removal of obstruction from ureter and renal pelvis; URS) 3
การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง (TURP) 3
การผ่าตัดซ่อมเยื่อแก้วหู (Tympanoplasty) 3
การผ่าตัดโพรงอากาศข้างจมูก (Caldwell luc operation) 2
การผ่าตัดโพรงอากาศกกหู (Mastoidectomy) 2
การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง (Phacoemulsification and aspiration of cataract; PE) 1
การผ่าตัดใส่เลนส์เทียมภายหลังจากการผ่าตัดเอาเลนส์ออก (Secondary insertion of intraocular lens prosthesis) 1

 

หมายเหตุ    

 1. ประมาณการส่วนร่วมจ่ายไม่รวมค่าห้องส่วนเกิน และอุปกรณ์อวัยวะเทียมส่วนเกิน
 2. ส่วนร่วมจ่ายประกอบด้วย

ส่วนต่างที่อาจต้องมีเก็บเพิ่มเติมจากส่วนร่วมจ่ายกรณีดังต่อไปนี้

 1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้
  1. ห้องประเภท Standard 1,400 บาท ต่อวัน
  2. ห้องประเภท Deluxe 2,100 บาท ต่อวัน
  3. ห้องประเภท VIP 3,500 บาท ต่อวัน
  4. ห้องประเภท Queen Suite 5,500 บาท ต่อวัน
  5. ห้องประเภท King Suite 7,500 บาท ต่อวัน

                   ดูประเภทห้องต่างๆ ได้ที่ (คลิก)

 1. ค่าเวชภัณฑ์ประเภท 3 (สอบถามได้ ณ จุดบริการ)
 2. ค่ารักษาโรคประจำตัวที่อาจมีอาการกำเริบหรืออาการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่รักษาโดยใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง
 3. ค่าติดตามอาการหลังผ่าตัด

ผู้มีสิทธิ์การเบิกกรมบัญชีกลาง

 1. ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัว (บุตรบุญธรรมไม่สามารถใช้สิทธิจ่ายตรงได้) ที่มีชื่อในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
 2. บุคคลในครอบครัวสามารถตรวจสอบว่ามีชื่อในฐานข้อมูลตามข้อ 1 หรือไม่ ผ่าน website กรมบัญชีกลาง ได้ที่ www.cgd.go.th โดยเข้าไปที่ หัวข้อสวัสดิการรักษาพยาบาลและเลือกรายการตรวจสอบสิทธิการรักษาสวัสดิการ
 1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิซ้ำซ้อน (เช่นสิทธิประกันสังคมข้าราชการรัฐวิสาหกิจ สิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต., เทศบาล, ครูเอกชนฯ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงรักษาพยาบาลได้
 2. ผู้มีสิทธิ์ทุกสิทธิ์ ข้างต้นทุกสิทธิ์ ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายร่วมจ่ายของกรมบัญชีกลางกับสวัสดิการอื่นๆ ร่วมได้

เอกสารสำหรับการแสดงตัวตน

 1. ผู้มีสิทธิ/คู่สมรส/บิดา/มารดา/บุตรอายุ 7-20 ปี ใช้บัตรประชาชน
 2. คู่สมรส/บิดา/มารดา/ชาวต่างชาติ มีเลข 13 หลัก ให้ใช้เลข 13 หลักที่ทางราชการออกให้ หากไม่มีเลข 13 หลัก ให้ใช้เลขที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 3. บุตร (อายุต่ำกว่า 7 ปี) ใช้เลขบัตรประชาชนของเด็กและบัตรประชาชนผู้ดูแล

*หากไม่มีบัตรประชาชนหรือ เอกสารที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือบัตรประชาชนหาย ต้องจ่ายเงินค่ารักษาไปก่อนแล้วนำใบเสร็จไปเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัด

*บัตรประชาชนรุ่นเก่า/บัตรเสียไม่สามารถใช้ทำธุรกรรมได้ ให้แสดงบัตรราชการ หรือเอกสารที่ออกโดยราชการฉบับอื่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกเลข 13 หลักแทนได้

*ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ให้แสดงบัตรเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกเลข 13 หลักแทนได้

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check Up (คลิก)

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า (คลิก)

Package การรักษาแบบเหมาจ่าย (คลิก)

Package ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง (คลิก)

Package สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ (คลิก)

Package วัคซีนต่างๆ (คลิก)

Package กายภาพบำบัด (คลิก)

โทรหาเราได้ที่

033-050-600

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด

88/122-123 หมู่ 13 ถนนฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ตำบลบางตีนเป็ด

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 033-050-600 แฟกซ์ : 033-050-690