หน้าแรก / แพ็คเกจโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

 

 1. ตรวจร่างกาย โดยแพทย์ทั่วไป
 2. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งสตรี โดยแพทย์สูติแพทย์
 3. ตรวจมะเร็งเต้านม โดยศัลยแพทย์
 4. ตรวจทางรังสี โดยรังสีแพทย์
 5. ตรวจสมรรถภาพ โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
 6. แปลผลค่าสายตาโดยจักษุแพทย์
 7. ตรวจการทำงานของหัวใจ โดยอายุรแพทย์ด้านโรคหัวใจ
 8. ตรวจหากรุ๊ปเลือด Blood Group
 9. ตรวจหามวลองค์ประกอบของร่างกาย Inbody
 10. ตรวจไขมันในเลือด Cholesterol. HDL
 11. ตรวจไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL
 12. ตรวจการทำงานของตับ AST. ALT, ALK
 13. การตรวจการทำงานของตับอย่างสมบูรณ์ Liver Function Test
 14. ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS
 15. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C
 16. การตรวจเกลือแร่ในเลือด Electrolytes
 17. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 18. ตรวจหาการทำงานของไต BUN, Creatinine
 19. ตรวจกรดยูริค Uric Acid
 20. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
 21. ตรวจการมองเห็นและตาบอดสี
 22. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ Digital Chest X-ray
 23. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องสวนบน UItrasound Upper Abdomen
 24. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง UItrasound Lower Abdomen
 25. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole Abdomen
 26. การตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก Bone Density. Hip Spine
 27. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บีี HbsAg
 28. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี Anti-Hbs
 29. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี Hepatitis C Virus
 30. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
 31. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FreeT4
 32. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FreeT3
 33. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 34. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร CEA
 35. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้่มะเร็งลำไส้, ตับอ่อน CA19-9
 36. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125
 37. ตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Occult
 38. ตรวจมะเร็งเต้านม Digital Mammogram& U/S Breast
 39. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
 40. ตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดพิเศษโดยสูติแพทย์ ThinPrep
 41. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep + HPV DNA
 42. ตรวจหาหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calium Score
 43. ตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง Echo Cardiogram
 44. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 45. ตรวจระดับแคลเซียม Total Calcium
 46. ตรวจการอักเสบของหลอดเลือด hs-CRP
 47. ตรวจการอุดตันของเส้นเลือด ABI Vascular Screening
 48. ตรวจสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยเครื่อง Autorefraction
 49. การตรวจวัดความดันลูกตา Tonometer
 50. ตรวจวัดจอประสาทตา Slit lamp
 51. แปลผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ Audiogram
 52. แปลผลตรวจสมรรถภาพปอดโดยแพทย์อาชีวเวชศาสต์ PFT

รับฟรี

หมายเหตุ
1. รับใบคูปองอาหารว่าง
2. ราคานี้รวม ค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
3. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นได้

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ทุกวัน เวลา 07.00-16.00 น.

 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check Up (คลิก)

Package วัคซีนต่างๆ (คลิก)

Package สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ (คลิก)

Package ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง (คลิก)

Package การรักษาแบบเหมาจ่าย (คลิก)

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า (คลิก)

Package กายภาพบำบัด (คลิก)

โทรหาเราได้ที่

033-050-600

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด

88/122-123 หมู่ 13 ถนนฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ตำบลบางตีนเป็ด

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 033-050-600 แฟกซ์ : 033-050-690