Clinics and Specialized Centers

 家
/ Clinics and Specialized Centers - Ruampat Chachoengsao Hosptial

Telemedicine - Clinics and Specialized Centers - Ruampat Chachoengsao Hosptial

Telemedicine

คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ - Clinics and Specialized Centers - Ruampat Chachoengsao Hosptial

คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

คลินิกผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง - Clinics and Specialized Centers - Ruampat Chachoengsao Hosptial

คลินิกผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง

คลินิกตา - Clinics and Specialized Centers - Ruampat Chachoengsao Hosptial

คลินิกตา

คลินิกกายภาพ - Clinics and Specialized Centers - Ruampat Chachoengsao Hosptial

คลินิกกายภาพ

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน - Clinics and Specialized Centers - Ruampat Chachoengsao Hosptial

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป - Clinics and Specialized Centers - Ruampat Chachoengsao Hosptial

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

คลินิกตา หู คอ จมูก - Clinics and Specialized Centers - Ruampat Chachoengsao Hosptial

คลินิกตา หู คอ จมูก

คลินิกทันตกรรม - Clinics and Specialized Centers - Ruampat Chachoengsao Hosptial

คลินิกทันตกรรม

คลินิกกระดูกและข้อ - Clinics and Specialized Centers - Ruampat Chachoengsao Hosptial

คลินิกกระดูกและข้อ

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม - Clinics and Specialized Centers - Ruampat Chachoengsao Hosptial

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม

คลินิกกุมารเวชกรรม - Clinics and Specialized Centers - Ruampat Chachoengsao Hosptial

คลินิกกุมารเวชกรรม

คลินิกศัลยกรรม - Clinics and Specialized Centers - Ruampat Chachoengsao Hosptial

คลินิกศัลยกรรม

คลินิกอายุรกรรม - Clinics and Specialized Centers - Ruampat Chachoengsao Hosptial

คลินิกอายุรกรรม

โทรหาเราได้ที่

033-050-600

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด

88/122-123 หมู่ 13 ถนนฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ตำบลบางตีนเป็ด

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 033-050-600 แฟกซ์ : 033-050-690