หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทราร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทราร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด 19 ให้คลี่คลายจากสถานการณ์ปัญหาความเดือนร้อนที่เผชิญอยู่ในการดำรงชีวิตประจำวัน 

โทรหาเราได้ที่

033-050-600

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด

88/122-123 หมู่ 13 ถนนฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ตำบลบางตีนเป็ด

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 033-050-600 แฟกซ์ : 033-050-690