คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

          ปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากบางโรคระยะเริ่มต้นไม่มีอาการแสดงให้เห็น ดังนั้นการตรวจพบปัญหาในระยะแรกเริ่มจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีกว่า คลินิกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่างๆในระยะเริ่มแรกเพื่อทำการรักษาอย่างทันเวลาและหายขาด ก่อนที่จะกลายเป็นโรคร้าย เช่น โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น  

          คลินิกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา ได้ออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพอย่างพิถีพิถันไว้หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทั้งเพศ อายุและปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆด้วยการให้บริการแบบ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็ว ภายใต้การให้บริการของห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน จากสภาเทคนิคการแพทย์พร้อมกับเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาให้บริการในการตรวจ เช่น เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม แบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลัง ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำ พร้อมการดูแลให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลและบุคลากรที่มีประสบการณ์

การบริการศูนย์ตรวจสุขภาพ

     1. การตรวจสุขภาพประจำปี
     2. การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน/ ประจำปีบริษัท
     3. การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต

ความพร้อมด้านการบริการ

     1. การตรวจร่างกายอย่างละเอียด
     2. การวัดสัญญาณชีพและการตรวจร่างกาย ค้นหาความผิดปกติที่สามารถค้นพบได้เบื้องต้นจากการตรวจร่างกายของแพทย์ ร่วมกับการซักประวัติ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

     1. การตรวจเลือด เช่น การตรวจระดับไขมันในเลือด การตรวจการทำงานของไต การตรวจการทำงานของตับ การทำงานของต่อมไทรอยด์ การตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซ
     2. การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในเลือด
     3. การตรวจปัสสาวะ เป็นการตรวจทั่วไปซึ่งมักจะใช้ในการวินิจฉัยโรคทางเดินปัสสาวะและไต
     4. การตรวจอุจจาระ เป็นการตรวจหาพยาธิและความผิดปกติในทางเดินอาหาร

การตรวจทางรังสีวิทยา

ความพร้อมของสถานที่

การตรวจหัวใจ

การตรวจทางนรีเวช

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

  1.โปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป

  2.โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสตรี

  3.โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

  4.โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

  5.โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

  6.โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

  7.โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวาน

  8.โปรแกรมตรวจสุขภาพส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

 

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

   1.กรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ

   2.พยาบาลแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม

   3.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสัญญาณชีพ

   4.เจาะเลือดส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการ

   5.ตรวจทางรังสีวิทยา

   6.พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและฟังผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ

   7.หากพบความผิดปกติ อาจมีการส่งต่อไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป

การเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  1. งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย
  2. เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดอย่างน้อย 10 นาที
  3. เก็บปัสสาวะและอุจจาระส่งตรวจในวันที่มาตรวจสุขภาพ
  4. หากท่านมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
  5. หากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ท่านสามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ
  6. กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายสำหรับโปรแกรมการตรวจ
          โรงพยาบาลได้จัดบริการการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี จึงจัดโปรแกรมการตรวจให้เหมาะสมกับวัยและแตกต่างกันของแต่ละบุคคลในราคาที่เหมาะสม

โทรหาเราได้ที่

033-050-600

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

88/122-123 หมู่13 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 033-050-600 แฟกซ์ : 033-050-690