คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

          ปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากบางโรคระยะเริ่มต้นไม่มีอาการแสดงให้เห็น ดังนั้นการตรวจพบปัญหาในระยะแรกเริ่มจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีกว่า คลินิกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่างๆในระยะเริ่มแรกเพื่อทำการรักษาอย่างทันเวลาและหายขาด ก่อนที่จะกลายเป็นโรคร้าย เช่น โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น  

          คลินิกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา ได้ออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพอย่างพิถีพิถันไว้หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทั้งเพศ อายุและปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆด้วยการให้บริการแบบ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็ว ภายใต้การให้บริการของห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน จากสภาเทคนิคการแพทย์พร้อมกับเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาให้บริการในการตรวจ เช่น เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม แบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลัง ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำ พร้อมการดูแลให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลและบุคลากรที่มีประสบการณ์

การบริการศูนย์ตรวจสุขภาพ

     1. การตรวจสุขภาพประจำปี
     2. การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน/ ประจำปีบริษัท
     3. การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต

ความพร้อมด้านการบริการ

     1. การตรวจร่างกายอย่างละเอียด
     2. การวัดสัญญาณชีพและการตรวจร่างกาย ค้นหาความผิดปกติที่สามารถค้นพบได้เบื้องต้นจากการตรวจร่างกายของแพทย์ ร่วมกับการซักประวัติ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

     1. การตรวจเลือด เช่น การตรวจระดับไขมันในเลือด การตรวจการทำงานของไต การตรวจการทำงานของตับ การทำงานของต่อมไทรอยด์ การตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซ
     2. การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในเลือด
     3. การตรวจปัสสาวะ เป็นการตรวจทั่วไปซึ่งมักจะใช้ในการวินิจฉัยโรคทางเดินปัสสาวะและไต
     4. การตรวจอุจจาระ เป็นการตรวจหาพยาธิและความผิดปกติในทางเดินอาหาร

การตรวจทางรังสีวิทยา

ความพร้อมของสถานที่

การตรวจหัวใจ

การตรวจทางนรีเวช

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

  1.โปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไป (คลิก)

  2.โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสตรี (คลิก)

  3.โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (คลิก)

  4.โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง (คลิก)

  5.โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (คลิก)

  6.โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ (คลิก)

  7.โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวาน (คลิก)

  8.โปรแกรมตรวจสุขภาพส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (คลิก)

 ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

   1.กรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ

   2.พยาบาลแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม

   3.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสัญญาณชีพ

   4.เจาะเลือดส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการ

   5.ตรวจทางรังสีวิทยา

   6.พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและฟังผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ

   7.หากพบความผิดปกติ อาจมีการส่งต่อไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป

การเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  1. งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย
  2. เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดอย่างน้อย 10 นาที
  3. เก็บปัสสาวะและอุจจาระส่งตรวจในวันที่มาตรวจสุขภาพ
  4. หากท่านมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
  5. หากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ท่านสามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ
  6. กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายสำหรับโปรแกรมการตรวจ
         
โรงพยาบาลได้จัดบริการการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี จึงจัดโปรแกรมการตรวจให้เหมาะสมกับวัยและแตกต่างกันของแต่ละบุคคลในราคาที่เหมาะสม

สุขภาพดีทานอย่างไร ตามไปดูกันเลยค่ะ (คลิกที่นี่)

    

โทรหาเราได้ที่

033-050-600

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

88/122-123 หมู่13 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 033-050-600 แฟกซ์ : 033-050-690