ห้องพักผู้ป่วยใน

 หน้าแรก
/ ห้องพักผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
ห้องพักผู้ป่วย ห้อง Queen Suite - ห้องพักผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
ห้องพักผู้ป่วยใน ห้องพิเศษ Standard เด็ก - ห้องพักผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
ห้องพักผู้ป่วยใน ห้อง VIP เด็ก - ห้องพักผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
ห้องพักผู้ป่วยพิเศษคู่ - ห้องพักผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
ห้องพักผู้ป่วย ห้อง Standard - ห้องพักผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
ห้องพักผู้ป่วยใน Deluxe - ห้องพักผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
ห้องพักผู้ป่วย Deluxe เด็ก - ห้องพักผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
ห้องพักผู้ป่วยใน ห้อง VIP - ห้องพักผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
ห้องพักผู้ป่วย Suite - ห้องพักผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต (ICU) - ห้องพักผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
ประกันที่สามารถ Fax Claim กับโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทราได้แล้ว - ห้องพักผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

โทรหาเราได้ที่

033-050-600

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

88/122-123 หมู่13 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 033-050-600 แฟกซ์ : 033-050-690