หน้าแรก / แพ็คเกจโปรโมชั่น

My Health My Choice โปรแกรมตรวจสุขภาพดี

My Health My Choice โปรแกรมสุขภาพดี

รายการตรวจ Choice 1

1.ซักประวัติและตรวจร่างกาย Physical Examination
2.ตรวจวัดความดันโลหิต Blood Pressure Measurement
3.ตรวจมวลองค์ประกอบร่างกาย Inbody
4.ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest x- ray
5.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
6.ตรวจความหนาแน่นกระดูกบริเวณข้อเท้า Bone Screening
7.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
8.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
9.ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C
10.ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
11.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
12.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
13.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
14.ตรวจการทำงานของตับ AST
15.ตรวจการทำงานของตับ ALT
16.ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
17.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
18.ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs
19.ตรวจการทำงานของไต Creatinine
20.ตรวจการทำงานของไต BUN
21.ตรวจกรดยูริค Uric Acid
22.ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
23.ตรวจเม็ดเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Occult Blood

คูปองอาหาร
ค่าบริการ
สมุดรายการผลตรวจสุขภาพ

ราคา 2,021 บาท

รายการตรวจ Choice 2

1.ซักประวัติและตรวจร่างกาย Physical Examination
2.ตรวจวัดความดันโลหิต Blood Pressure Measurement
3.ตรวจมวลองค์ประกอบร่างกาย Inbody
4.ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest x- ray
5.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
6.ตรวจความหนาแน่นกระดูกบริเวณข้อเท้า Bone Screening
7.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
8.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
9.ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C
10.ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
11.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
12.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
13.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
14.ตรวจการทำงานของตับ AST
15.ตรวจการทำงานของตับ ALT
16.ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
17.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
18.ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs
19.ตรวจการทำงานของไต Creatinine
20.ตรวจการทำงานของไต BUN
21.ตรวจกรดยูริค Uric Acid
22.ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
23.ตรวจเม็ดเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Occult Blood
24.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
25.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
26.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร CEA
27.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125
28.ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
29.ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FREE T3
30.ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FREE T4
31.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
32.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen
33.ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูติแพทย์ Thin Prep
คูปองอาหาร
ค่าบริการ
สมุดรายการผลตรวจสุขภาพ

ราคา 6,500 บาท

 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check Up (คลิก)

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า (คลิก)

Package การรักษาแบบเหมาจ่าย (คลิก)

Package ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง (คลิก)

Package สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ (คลิก)

Package วัคซีนต่างๆ (คลิก)

โทรหาเราได้ที่

033-050-600

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

88/122-123 หมู่13 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 033-050-600 แฟกซ์ : 033-050-690