หน้าแรก / แพ็คเกจโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน

โรคเบาหวาน

ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่อเนื่องตามมามากมาย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคหลอดเลือดสมองตีบ ตัน หรือแตก โรคหลอดเลือดในอวัยวะส่วนปลาย โรคเบาหวานขึ้นตา เบาหวานลงไต โรคระบบย่อย ฯลฯ

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ป่วย "เบาหวาน"

1) เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)

2) ตรวจความสมบูรณ์ปัสสาวะ (UA)

3) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

4) การตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)

5) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

6) ตรวจความแข็งตัวหลอดเลือด (ABI)

7) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

8) ตรวจระดับไขมัน (LDL, Cholesterol, Triglyceride)

9) ตรวจเบาหวานขึ้นตา (Oabetic Retinopathy)

10) ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

11) ตรวจเท้าด้วยไมโครฟิลาเมน (Diabetes Microfilament Test)

 

หมายเหตุ  1) ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล

           2) ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นได้

           3) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อความใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โทรหาเราได้ที่

033-050-600

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

88/122-123 หมู่13 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 033-050-600 แฟกซ์ : 033-050-690